instagram

Drożyzna, podatki, zadłużenie

Tweet from @donaldtusk: Rządowy program 3D: drożyzna, daniny, dług – przyspiesza. W lipcu najwyższa od 20 lat, pięcioprocentowa inflacja.