instagram

Najszczęśliwsi i najzdrowsi ludzie

Najszczęśliwsi i najzdrowsi ludzie to ci, którzy mają ciepłe relacje z innymi – mówi psychiatra Robert Waldinger, który prowadzi Badanie Harvardzkie nad Rozwojem Dorosłych – jedno z najdłużej trwających badań nad życiem dorosłych przeprowadzonych kiedykolwiek.

Bada on kluczowe powiązanie między więziami społecznymi a jakością życia, dzieląc się mądrością i spostrzeżeniami na temat tego, jak rozpoznawać i wzmacniać relacje, które mają największy wpływ na nasze samopoczucie. Jeśli chodzi o ludzi ze swojego najbliższego kręgu, “Skieruj się ku tym głosom, które sprawiają, że czujesz się bardziej otwarty i bardziej integracyjny” – mówi. (Ta rozmowa, prowadzona przez kuratorkę TED ds. aktualności Whitney Pennington Rodgers, była częścią ekskluzywnego wydarzenia dla członków TED. Odwiedź ted.com/membership, aby zostać członkiem TED.)