instagram

Zarząd komisaryczny

Niewiele osób wie ale większość projektów dofinansowanych z programów Innowacyjna Gospodarka, a także Inteligentny Rozwój, nigdy nie miała prawa szukać samodzielnie inwestorów, ponieważ każdy inwestor obejmujący udziały 5, 10, a nawet 100 lat po zrealizowaniu projektu musi być zaakceptowany w drodze decyzji państwowej.

Co ciekawe jednak nie ma żadnych podstaw prawnych żeby decyzja państwowa była pozytywna, albo żeby była negatywna. To jest decyzja uznaniowa i poza prawem, które mogłoby rozstrzygnąć podstawy wydania takiej lub innej decyzji. Co ciekawsze, podobne regulacje obowiązują również w przypadku pozostałych programów dofinansowania projektów ze środków publicznych.