instagram

Zrównanie wynagrodzenia

Jest w Polsce tylko jedno ugrupowanie polityczne, które wypowiedziało zobowiązanie Polski do zrównania wynagrodzenia Polaków z wynagrodzeniami obowiązującymi w strefie Euro. Szalona decyzja o likwidacji urzędu wiceministra odpowiedzialnego za integrację Polski z unią walutową oznacza iż przyjęty przez Polskę obowiązek wstąpienia do strefy Euro i zagwarantowania warunków płacowych na poziomie obowiązującym w strefie Euro oddala się z perspektywy odległej: na nieokreśloną.

Trudno zrozumieć jak społeczeństwo może cieszyć się z programu 500+, jednocześnie poświęcając program “2000+”, a o tyle (średnio) musiałoby ustawowo wzrosnąć średnie wynagrodzenie, gdyby Polska przyjęła warunki konwergencji płac obowiązujące w strefie Euro. To samo ugrupowanie walczy obecnie zacięcie o zablokowanie prawa Polaków delegowanym do krajów Zachodniej Europy zarabiać takie same stawki, na takich samych warunkach zabezpieczenia socjalnego, co obowiązujące mieszkańców państwa, w którym pracują. Dzisiaj Polak delegowany do pracy w Niemczech przez Polską firmę nadal dostaje wynagrodzenie na Polskich warunkach, a także pracuje na Polską emeryturę. Gdyby nie wieloletnia walka obecnego ugrupowania, Polacy delegowani do pracy w Niemczech już od lat mogliby cieszyć się Niemieckimi stawkami wynagrodzenia, jednocześnie zaliczając okres pracy w Niemczech do prawa do Niemieckiej emerytury.

Ciekawe, że ze wszystkich informacji prasowych i medialnych, tocząca się właśnie walka rządu ze zrównaniem wynagrodzeń kompletnie umyka uwadze publicznej. Co więcej, wydaje się że przeoczyliśmy iż jedną z pierwszych decyzji obecnej władzy było wycofanie się z prac nad konwergencją płac. Przypomnę. W resorcie finansów nie ma już wiceministra odpowiedzialnego za integrację Polski z unią walutową. Beata Szydło odwołała w 2015 r. na wniosek ministra finansów Pawła Szałamachy pełniącego tę funkcję wiceszefa resortu Artura Radziwiłła. Jego miejsce zajął Leszek Skiba, ale już bez obowiązków związanych z tematyką wejścia Polski do unii walutowej* Oznacza to nie mniej ni więcej, że Polska obecnie ma obowiązek zrównania płac Polaków do poziomu średniej europejskiej, ale po zmianach nie prowadzi obecnie żadnych planów kiedy i jak ten obowiązek spełni. Powrót na ścieżkę negocjacyjną, nawet jeśli będzie możliwy, oddala perspektywę zrównania płac Polaków do poziomu Europy Zachodniej o kolejne dekady.

* Marek Chądzyński, Grzegorz Osiecki01.12.2015, 07:27; Aktualizacja: 01.12.2015, 08:47 http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/908497,euro-w-polsce-nie-bedzie-pis-likwidacja-pelnomocnika-do-spraw-euro.html