Prawo nie działa wstecz

Stwierdzenie, że “prawo nie działa wstecz, ale interpretacja prawa już tak”, wyraża znaną zasadę w prawie, zgodnie z którą przepisy prawne nie mają mocy wstecznej, ale sposób ich interpretacji może ewoluować i wpływać na bieżące rozstrzygnięcia. Idea może być dyskutowana w kontekście zmian w orzecznictwie sądów, które, mimo że stosują te same przepisy, mogą je… Read more

Uruchomić prokuraturę

“Pan minister (Zbigniew) Ziobro mówił, że naciskano na niego, by uruchomił prokuraturę przeciwko mnie i że on odmówił zrobienia tego” – mówił przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych były wicepremier, Jarosław Gowin. Samo wystąpienie Gowina nie jest przekonywujące, bo to polityk bez kręgosłupa, ale jednocześnie nie sądzę żeby kłamał wskazując dokładnie co i dokładnie od… Read more

Nic specjalnego

Dla każdego pracownika wydziału karnego sprawa to nic specjalnego, a już na pewno nie zmienia wiele w życiu oskarżonego – podobnie jak dla pracownika wydziału onkologii nowotwór to nic specjalnego, a już na pewno nie zmienia wiele w życiu chorego.

Produkowanie zarzutów

Najprostszy sposób na produkowanie fałszywych zarzutów to pomijanie dowodów przeczących z góry przyjętej tezie. Jeśli policja ma raport z kontroli zrealizowanej Zakopanem, to wystarczy wniosek że w tym samym czasie widziano Ciebie w Krakowie. Wystarczy schować jedynie dowód z kontroli, a na wniosek o jego uwzględnienie – wniosek oddalić. Jeśli odmówić skutecznie wydania dokumentów z… Read more

Prokurator Korpanty

Prokurator Korpanty pomimo wskazania czynności przez sąd, nie będzie ich wykonywał, bo mimo wyroku sądu stoi na stanowisku przeciwnym. Wkrótce upłynie termin, po którym będę mógł pokazać więcej

Groźby karalne

Jeżeli ktoś Tobie grozi, powinieneś to zgłosić. Jeśli ty komuś grozisz, będziesz siedzieć. Natomiast to że Tobie grożą wcale nie oznacza że groźby te zostaną ukrócone, albowiem sprawę może powstrzymać sprytny prokurator. Sprytny prokurator napisze że nie ustalono czy groźba jest konkretna, więc nie jest groźbą. Jeżeli ustalisz konkrety groźby, również groźbą nie będzie.

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne to w polski horror, albowiem większość postępowań rozstrzyganych jest przy udziale jednego wykonawcy. Sytuację tą ma po raz kolejny poprawić poprawiony program partii, który obiecuje zaangażować większą liczbę podmiotów celem zapewnienia szerszego dostępu do zamówień publicznych większej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw. Wola partii wyrażona w programie wyborczym PZPr ogłoszona w związku z… Read more

Prokurator Tomasz

Prokurator Tomasz Grajcar spisując protokół przesłuchania swiadka dziwił się mojemu komentarzowi poza nawiasem, że przeważnie prokuratorzy to nie są najbardziej rozgarnięci ludzie, a wręcz zapewniał mnie osobiście że wszyscy prokuratorzy to ludzie bardzo inteligentni. Tak jak twierdzi prokurator Tomasz z pewnością jest. Ja nie mam żadnego interesu żeby kogokolwiek obrażać, tyle tylko że od szesnastego… Read more

Wolność i słuszność

Jeżeli prokurator będzie dowolnie decydował o tym, które wnioski dowodowe zrealizować, a które jedynie “służą przedłużeniu postępowania”, a sąd będzie decydował które dowody uwzględnić, a które odrzucić jako “nieprzydatne celom postępowania”, to słuszność czy wolność będą zagrożone. Przykładowo prokurator może zwrócić się do operatora komórkowego o udostępnienie danych abonenta, a następnie dane te ukryć w… Read more

Za czynienie dobra nie wsadzamy

Historia pokaże że dewizą “dobrej” zmiany zostanie: “za dobro nie wsadzamy”. Jedyne kraje znane większej liczbie osób, w których decyzje o tym "kogo wsadzamy" zapadają w ministerialnym zaciszu gabinetów politycznych to współczesna Białoruś i carska Rosja. Dzisiejsza Polska, ustami samego ministra sprawiedliwości, przyznaje się do tych standardów jako powszechnie obowiązujących w średnim kraju europejskim w… Read more